XSOL BPMN работно пространство, моделиране и автоматизация Цифров Близнак за бизнеса

XSOL Workspace е решение, което ще Ви изуми с добавената стойност която ще добави км Вашите усилия да видите, разберете и подобрите процесите във Вашата организация. . 

Визуализиране на работното пространство

Визуализацията на работното пространство свързва реалния свят с цифровия. Думите и диаграмите не предоставят достатъчна разбираемост, за да въвлекат служителите в процесите и целите на организацията. Това разбиране силно увеличава разбирането, адаптивноста и въвличането в организацията.
XSOL Workspace Visualization
Как: Като използвате снимки от реалния живот, за да навигирате в цифровия модел на Вашата организация и бизнес дейности и във всекиедин момент да използвате само един клик, за да достигнете до всеки документ, електронна таблица, мен'ю на бизнес софтуер или друга цифрова медия.

Диаграма на бизнес процес

Диаграмите на работните процеси са сърцето на организацията и описват как бизнесът работи - Вашата фирмена ДНК. Те свързват хората с техните работни места в един непрекъснат поток от активности и илиюстрира как работата се извършва от бюро на бюро от машина на машина за да достави резултата от работния процес. Показва кой е въвлечен в процеса, къде и частите, в които допринася за изпълнението на целия процес.
XSOL Process Workflow
Как: Уникалният модел на XSOL прави разлика между как процесът работи, потокът на работа от бюро на бюро, и какво правят хората, фактическите действия на всяко бюро. Отделяйки по този начин работните потоци от индивидуалните задачи, прави заснемането и споделянето на начина на работа на бизнеса бързо и точно.

Контекстуални знания

Контекстуални знания дават достъп до всичко, което се знае за работата на организацията. Всички документи, софтуер и друга медия, от която хората се нуждаят за работата си е достъпна в контекста на дейностите и където е необходимо, за да се свърши дадена работа ... или да се подобри. Един източник на знанията, който е устойчив и може да се ползва многократно - вашата платформа за информирано подобряване на процесите.
XSOL Contexual Knowledgbase
Как: Свързването на съществуващите цифрови материали и интуитивните знания на персонала в модел на централен процес, който определя кога и как материалите се използват. Знанията могат да бъдат описани директно в модела на XSOL или просто да се свържат към съществуващите информационни ресурси и - няма нужда да се преоткрива колелото и дублира информация.

Споделете тоЗи пост
Етикети
НАШИТЕ БЛОГОВЕ
Онлайн магазин WebMagazin.BG
Този онлайн магазин се продава като готово решение за онлайн търговия