Продукти и решения

BL Consulting Ltd в синергия със своите партньори предлага, внедрява и поддържа световно признати решения.

Epicor iScala

Epicor iScala е достъпен, но всеобхватен цялостен пакет от доказани бизнес решения за малки и средни предприятия, работещи локално и глобално.

More Details

Odoo

Odoo е пакет от бизнес приложения с отворен код, които покриват всички нужди на вашата компания: CRM, електронна търговия, счетоводство, инвентаризация, точка на продажба, управление на проекти, производство, маркетинг, обслужване, човешки ресурси, абонаменти, събития и др.

More Details

Intuiflow

Intuiflow от Demand Driven Technologies се основава на принципите на планиране управлявано от търсенето (DDMRP), Теория на ограниченията (TOC) и планиране на продажби и операции, управлявано от търсенето (DDSOP).​

More Details

SuperOffice

SuperOffice makes award winning CRM software for sales, marketing and customer service. As the leading European CRM provider, SuperOffice is trusted by thousands of growing companies.​

More Details
Systain Group

How We Can Help You Thrive


As a member of Systain Group, BL Consulting is well-equipped to provide you with expertise in the following areas: Products Services Tools and Methodologies Industry Segments