ИТ/ИС поддръжка

БЛ Консултинг ЕООД предоставя пълен набор от ИТ консултации, Поддръжка с нива на обслужване(договори за услуги), отдалечена и на място поддръжка, отдалечен архив на данни и услуги свързани със сигурността Ви. Клиентите ни разчитат на услугите ни за нормално протичане на бизнеса без стрес свързан с Информационните технологии в офиса. Нашите квалифицирани услуги се предлагат дори и 24/365 режим, но освен това намаляват разходите Ви свързани с поддръжка на системи и хардуер, възстановяване на данни и стресови ситуации. Ние не само предлагаме ИТ услуги, но и безстресова работа на бизнеса, доколкото се отнася до ИТ и системи за управление на бизнеса.

Как рботим:

  1. Преглеждане и оценка на съществуващата система
  2. Предложение за подобряване, имайки предвид всички свързани рискове със съществуващите системи, планиране срещу бедствия и неочаквани събития
  3. Планиране на промяната и изпълнение на плана
  4. Услуги по поддръжка - хотлиния - приложения, всички ИТ свързани проблеми, поддръжка на специализирани системи, отдалечена, а при нужда и на място ​
  5. Месечни/на тримесечие/на шестмесечие и годишни профилактики и оценки на съществуващите ИТ системи
  6. SLA - споразумения за ниво на обслужване

Ние сме гъвкави в стандартите си! Търсите повече или по-малко - ОБАДЕТЕ СЕ!

БЛ Консултинг ЕООД предлага широк спектър от ИТ продукти, решения и услуги предназначени за Вашите специфични нужди и бюджет, като целим ефективност, надеждност и защита на Вашите системи. Всяко решение е съобразено с индивидуалните ви потребности. Високотехнологичните услуги и решения, които предлагаме се отнасят не само за текущия момент, но и подготвят вашата система за бъдещи нужди и изисквания.

Компютърна поддръжка - редлагаме услуги и решения за ИТ поддръжка за всяка ситуация и бюджет, независимо от това дали е на абонаментен принцип (на база на сключен договор) или инцидентна (на повикване).Обхват на предлаганите услуги за ИТ поддръжка: Цялата гама от компютърна и офис техника – работни станции, лаптопи, сървъри, принтери, скенери, копирни машини; мрежово оборудване (комутатори, маршрутизатори, Wi-Fi безжични устройства ), различни видове свързаност (internet, MPLS VPN), телефонни централи – цифрови, VoIP; Системи за видео наблюдение и контрол на достъпа; системи за бекъп и архивация на информацията; координация на работата с други доставчици, когато проблемите са от тяхна компетенция (интернет провайдъри, доставчици на специализиран софтуер и хардуер); обучение на персонала за работа с информационната система и отстраняването на проблеми свързани с процеса на работата им; консултации при закупуване на ИТ техника и лицензиране на софтуер.

Продажба на хардуер и софтуерно лицензиране - БЛ Консултинг ЕООД се явява своеобразен доставчик за всички ваши нужди от хардуер и софтуер, което ви дава възможност да спестите време и разходи. Предлагаме пълната гама от компютърна и офис техника: работни станции, лаптопи, принтери, сървъри, мрежово оборудване, архивиращи устройства, дискови масиви, непрекъсваеми захранвания, операционни системи и приложен софтуер. Предлагаме дълъг списък от продукти от практически всеки производител..

Инсталация, конфигурация и поддръжка на Linux / Windows базирани сървъри, приложения и услуги: Web, Mail, база данни, файлови, VoIP сървъри; решения за e-mail сигурност (anti-virus/spam/spyware), CRM, VPN, защитни стени. Системи за съвместна работа между потребители, управления на документация и процеси, бекъп и архивация. Ние Ви предлагаме най-оптималните софтуерни решения, които да отговарят на вашите бизнес потребности, независимо дали са на базата на софтуер с отворен код или комерсиален. Нашата основна цел е вашият бизнес да работи максимално гладко и безпроблемно с най-малки разходи.

Проектиране, изграждане и поддръжка на локални - LAN, безжични – Wi-Fi и виртуални частни мрежи – VPN : Предлагаме услуги за изграждане и поддръжка на високо-оптимизирани и надеждни мрежови инфраструктури. Чрез ефективното планиране, което правим мрежовите ни решения отговарят не само на текущите ви нужди, но и подготвят мрежата ви за бъдещи изисквания и потребности.

Мрежова сигурност - Днес повече от всякога добрата мрежова сигурност и жизнено важна за всеки бизнес независимо от големината му. На фирмите се налага да внедряват множество технологии за сигурност, за да защитят мрежите си от вируси, троянски коне, атаки на хакери и пр. Необходимо е разглеждане на всяко ниво от мрежовата инфраструктура. Предлагаме пакет от продукти и услуги, които да защитят вашият бизнес процес чрез анализиране, идентифициране и защита от заплахи за сигурността породени от външни или вътрешни източници.

Виртуализация на сървъри и приложения. БЛ Консултинг ЕООД работи с разнообразни платформи за виртуализация – VMWare, KVM, Microsoft. Всяко решение за виртуализация е строго съобразено с индивидуалните изисквания, потребности и бюджет на клиента.

ИТ консултации - Независимо дали започвате от нулата или мислите за ъпгрейд/подмяна на всички или само на някои от вашите технологични продукти или системи, нашите опитни ИТ консултанти ще ви препоръчат най-доброто решение. Kонсултантските услуги покриват пълния набор от ИТ нужди като компютърни мрежи, софтуерни и хардуерни решения, договори за поддръжка, лицензиране.

ИТ Одит - Предлагаме ви разглеждане на ефективността и защитата на вашите ИТ системи, процеси и рисковете свързани с тях.Това включва: неадекватна сигурност (липса на антивирусно решение или защитна стена и пр.), неефикасна употреба на корпоративни ресурси или лошо управление, неефективни ИТ стратегии, политики и практики (вкл. и липсата на такива), предпазване от ИТ злоупотреби и контрол на достъпа до ресурси – неоторизирана промяна на софтуер или данни; кражба на конфиденциална информация; използване на ИТ системите за лични цели, непрекъснатост на ИТ системите (бекъп стратегии, резервираност и пр.)