Effedi Automation Solutions

Иновации, ноу-хау, креативност

Effedi Automation е реалност, която съчетава повече от десет години опит в автоматизацията и роботиката с ентусиазма и креативността на млад и висококвалифициран екип.

Effedi Automation предлага стандартни и персонализирани решения за компаниите и е заедно с тях в прилагането и разработването на усъвършенствани решения за автоматизация за индустриални процеси.

Индустриална роботика - пълни импланти и пълна доставка за специфичните нужди на клиента.

Задвижвания - Електрически и пневматични задвижвания

Изкуствено зрение - водещо робота и контрол на качеството

Спомагаща роботика - Близост до операторите, помощ при трудни и повтарящи се задачи.

Индустрия 4.0 - Събиране и анализ на данни, обработка и мониторинг на енергията и поддръжката.

Консултации и дизайн - Мехатронен дизайн, консултации за разработване и внедряване на нови технологии

Свържете се за подробности.

Споделете тоЗи пост
Етикети
НАШИТЕ БЛОГОВЕ
Предимства на CRM за строителния бранш